......................................................................................................................................................................................................................
W6

W6

Oil on canvas 45 x 35 cms

2017

Black White Yellows Blue

Black White Yellows Blue

Oil on canvas 60 x 76.5 cms

2016

BM

BM

Oil on canvas 60 x 50 cms

2017

PM

PM

Oil on canvas 76.5 60 cms

2016

P.W.U

P.W.U

Oil on canvas 90 x 75 cms

2016

Frame with symbols 7 (grouped)

Frame with symbols 7 (grouped)

Ink, primer and varnish on stretcher 60 x 50 cms

2016

Frame with symbols 4

Frame with symbols 4

Ink and varnish on stretcher 60 x 50 cms

2016

Frame with symbols 3

Frame with symbols 3

Oil, ink and varnish on stretcher 45 x 35 cms

2016

it just always was

it just always was

Oil on canvas 60 x 50 cms

2016

map

map

Oil on canvas 40 x 60 cms

2016 

stack

stack

Oil on canvas 45 x 35 cms

2016

whiteout

whiteout

Oil on canvas 60 x 50 cms

2015

Ranmoor

Ranmoor

Oil on canvas 18 x 24 cms

2016

Trace (white/black)

Trace (white/black)

Oil on canvas 45 x 35 cms

2015

W6

Oil on canvas 45 x 35 cms

2017

Black White Yellows Blue

Oil on canvas 60 x 76.5 cms

2016

BM

Oil on canvas 60 x 50 cms

2017

PM

Oil on canvas 76.5 60 cms

2016

P.W.U

Oil on canvas 90 x 75 cms

2016

Frame with symbols 7 (grouped)

Ink, primer and varnish on stretcher 60 x 50 cms

2016

Frame with symbols 4

Ink and varnish on stretcher 60 x 50 cms

2016

Frame with symbols 3

Oil, ink and varnish on stretcher 45 x 35 cms

2016

it just always was

Oil on canvas 60 x 50 cms

2016

map

Oil on canvas 40 x 60 cms

2016 

stack

Oil on canvas 45 x 35 cms

2016

whiteout

Oil on canvas 60 x 50 cms

2015

Ranmoor

Oil on canvas 18 x 24 cms

2016

Trace (white/black)

Oil on canvas 45 x 35 cms

2015

W6
Black White Yellows Blue
BM
PM
P.W.U
Frame with symbols 7 (grouped)
Frame with symbols 4
Frame with symbols 3
it just always was
map
stack
whiteout
Ranmoor
Trace (white/black)